Målinger & analyse

Hvordan sikrer du, at dine produkter opnår det salg, de fortjener ude i butikkerne?

Med IN-STORE målinger & analyse får du VIDEN og et simpelt værktøj, så du let kan evaluere jeres performance i butikkerne. Vi hjælper gerne med at foreslå actions, der kan bidrage til at styrke jeres ROI og SALG ud af butik.

Vi kommer hver uge i landets største retail butikker og er derfor til stede, der hvor dit SALG skabes. Vi arbejder som jeres forlængede arm og kan håndtere processen fra A-Z med opsætning af målepunkter, planlægning af besøg, dataopsamling via IN-STORE App’en, rapportering og anbefalinger.

Har I allerede har et setup omkring butiksmålinger, arbejder vi også gerne med jeres rapporteringsværktøj.

Vi arbejder systematisk med at skabe valide data og levere den værdifulde viden, der kan sikre, at I kan træffe de rigtige beslutninger, når strategien skal planlægges og eksekveres i butikkerne.

Effektiv rapportering og valide data

Rapportering kan tilpasses jeres behov, men indeholder typisk:

 • Dashboard overblik over resultater på KPI niveau
 • Datafiles fuld adgang til data ned på butik og SKU niveau.
 • Fotos – altid dokumentation af kritisk situation (f.eks. OOS)

Vores rapportering er dynamisk og giver mulighed for at segmentere data, så de underliggende årsager og forklaringer kan identificeres.

Valide og korrekte data er nøglen til succes. Derfor modtager vores medarbejdere en grundig oplæring indenfor butiksmålinger, så de ved, hvad der kræves, men også hvad I bruger jeres data og fotos til. Vi tjekker datakvalitet og validerer data ud fra den opsamlede fotodokumentation.

Find inspiration i vores standardprodukter:

Perfect Store måling (OOS / OSA)

Når vi arbejder med Perfect Store, er det ud fra et ønske om at sikre en optimal tilstedeværelse for dit produkt i hele butikken. Dette kan f.eks. være at måle hvordan dit produkt performer inden for følgende områder:

 • Hyldetilgængelighed og antal facings
 • Placering på hylde
 • Prisskiltning og korrekt pris
 • Kampagneimplementering
 • Sekundære placeringer / Udstillinger

Vi måler altid en butik, som set med kundeøjne. Det betyder i praksis, at produktet skal være til stede, der hvor forbrugeren forventer at finde dem.

I kan vælge at køre jeres helt egen Perfect Store Setup eller I kan tilkoble jer et af IN-STOREs mange projekter, der løbende kører, hvorved I opnår en lavere pris pr. måling.

Kampagne måling – campaign & promotion audit

Når vi arbejder med Kampagne måling, handler det om at sikre, at de kampagner I har aftalt med kæden er klar i rette tid og på rette sted.

 • Kampagneimplementering – udstillinger, placering og størrelse
 • Prisskiltning og POS materialer
 • Hyldetilgængelighed og antal facings
 • Fotos af udstillinger

Vi besøger et repræsentativt udsnit af den ønskede kæde ved kampagneopstart.

Space måling

Når vi arbejder med Space måling, handler det om at sikre, at dine produkter har den aftalte placering på hylden. Her er det vigtigt at dokumentere om butikken overholder planogrammet.

 • Planogram check
 • Fair Shelf Share
 • Konkurrent registrering
 • Foto af space

Vi besøger et repræsentativt udsnit af den ønskede kæde eller specifikke butikker.

Mystery shopping

Når vi arbejder med Mystery shopping, så handler det om at give dig et reality tjek af, hvordan dine kunder oplever dit produkt i købssituationen. Hvilke førstehåndsindtryk får de fra butikspersonalet, er produkterne markedsført som aftalt, hvilken service og rådgivning modtager de.

Med IN-STORE Mystery shopping får du et strategisk værktøj, der giver dig mulighed for at måle og analysere på baggrund af faktiske data og tage aktion herpå. Sammen med dig udarbejder vi en spørgeramme og afklarer billedbehov, aftaler tidsplan og lokationer mv..

Mystery shopping kan tage udgangspunkt i:

 • Butiks besøg
 • Konkurrent besøg
 • Interview
 • Telefonopkald