Data & insights

Hvordan sikrer du, at dine produkter opnår det salg, de fortjener ude i butikkerne?

Vi arbejder systematisk med at skabe valide data og levere den viden, der kan sikre, at du kan træffe de rigtige beslutninger, når strategien skal planlægges og eksekveres i butikkerne.

Med målinger får du værdifuld VIDEN baseret på fakta, så du let kan evaluere performance i butikkerne og vi kommer med bud på actions, der kan bidrage til at styrke jeres ROI og SALG i fremtiden.

Du får et brugbart værktøj og en rapportering, som kan tilpasses dit behov. En rapport indeholder typisk dashboard overblik på KPI niveau, datafiles ned på butiks- og SKU niveau samt foto dokumentation af kritisk situation (f.eks. OOS).

Rapporteringen er dynamisk og giver mulighed for at segmentere data, så de underliggende årsager og forklaringer kan identificeres. Har du allerede et setup omkring butiksmålinger, arbejder vi også gerne med dit eget rapporteringsværktøj.

Valide og korrekte data er nøglen til succes. Derfor modtager vores medarbejdere en grundig oplæring, så de ved, hvad der kræves ligesom vi altid tjekker datakvalitet og validerer data.

Find inspiration i vores standardprodukter eller kontakt os for en individuel løsning tilpasset dit behov.

Perfect Store måling (OOS / OSA)

Når vi arbejder med Perfect Store, er det ud fra et ønske om at sikre optimal tilstedeværelse for dit produkt i hele butikken. Vi måler f.eks indenfor følgende områder:

 • Hyldetilgængelighed og antal facings
 • Placering på hylde
 • Prisskiltning og korrekt pris
 • Kampagneimplementering
 • Sekundære placeringer / udstillinger

Vi måler altid en butik, som set med kundeøjne. Det betyder i praksis, at produktet skal være til stede, der hvor forbrugeren forventer at finde dem.

Du kan vælge at køre din helt egen Perfect Store Setup eller du kan tilkoble dig et af IN-STOREs mange projekter, der løbende kører, hvorved du opnår en lavere pris pr. måling.

Kampagne måling

En kampagne måling, handler om at sikre, at de kampagner du har aftalt med kæden, er klar til rette tid og på rette sted.

 • Kampagneimplementering – udstillinger, placering og størrelse
 • Prisskiltning og POS materialer
 • Hyldetilgængelighed og antal facings
 • Fotos af udstillinger

Vi besøger et repræsentativt udsnit af den ønskede kæde ved kampagneopstart.

Space måling

Space måling, handler det om at sikre, at dine produkter har den aftalte placering på hylden. Her er det vigtigt at dokumentere om butikken overholder planogrammet.

 • Planogram check
 • Fair Shelf Share
 • Konkurrent registrering
 • Foto af space

Vi besøger et repræsentativt udsnit af den ønskede kæde eller specifikke butikker.

Mystery shopping

Mystery shopping handler om at give dig et reality tjek af, hvordan dine kunder oplever dit produkt i købssituationen. Hvilke førstehåndsindtryk får de af butikspersonalet, er produkterne markedsført som aftalt, hvilken service og rådgivning modtager de.

Mystery shopping giver dig et strategisk værktøj med med mulighed for at måle og analysere på baggrund af faktiske data og tage aktion herpå. Sammen med dig udarbejder vi en spørgeramme og afklarer billedbehov, tidsplan,  lokationer mv..

Mystery shopping kan tage udgangspunkt i:

 • Butiks besøg
 • Konkurrent besøg
 • Interview
 • Telefonopkald

Shopper insights

Kender du din målgruppe godt nok?

Shopper insights giver dig værdifuld VIDEN omkring din målgruppe. Du bliver f.eks klogere på shopperens præferencer indenfor brands, produkter og pris samt deres købsadfærd og demografi. Det giver dig et indgående kendskab til målgruppen og bringer dig tættere på.

I samarbejde skræddersyer vi undersøgelsen, så den passer til dit behov. Vores medarbejdere bliver briefet omkring opgaven og udfører interviews efter den aftalte plan. Du modtager en samlet overskuelig rapport fra os med konklusioner. Det giver dig en fakta baseret indsigt, som kan bruges proaktivt i din fremtidige kommunikations-, markedsførings- og salgsstrategi.